อาจารย์​กมล​ นาคะสุวรรณ​ ประธาน​คณะอนุกรรมการ กรอ.อศ.กลุ่มแม่พิมพ์​ มาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างกลโรงงาน     << ย้อนกลับ

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์​กมล​ นาคะสุวรรณ​ ประธาน​คณะอนุกรรมการ กรอ.อศ.กลุ่มแม่พิมพ์​ มาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง​ โดยมีนายสมรัก​ ภาชีทรัพย์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง​ ดร.ไพฑูรย์​ สังข์สวัสดิ์​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ​และนายรัฐติกรณ์​ ศรีสวัสดิ์​ หน.แผนกวิชาให้การต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนในการจัดการเรียนการสอนในการปรับปรุงพัฒนาผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป


เพิ่มโดย [ 2020-06-29 ] อ่าน 30 ครั้ง