ข่าวประกาศวิทยาลัยดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

2020-10-30

ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ โรงเรียนโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-10-30

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-10-30

งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา จัดตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ว-สอศ.2 และ ว-สอศ. 3 [2020-12-01]
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [2020-11-24]
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตราฐานคะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 63 [2020-11-17]
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563 [2020-11-16]
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน [2020-06-30]
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [2020-06-30]
มาตรการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID) [2020-06-25]
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤ๋ษภาคม 2563 [2020-06-10]
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [2020-06-10]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ [2020-02-20]

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

สถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทานประจำปี ๒๔๖๑
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ
แด่ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
พระราชทาน ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒