ข่าวประกาศวิทยาลัยดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

2020-12-28

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโพธิ์ทอง จัดอบรมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ให้กับตัวแทนของตำบลต่างๆในเขตอำเภอโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

การประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพภายในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-02-24]
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 [2020-12-08]
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [2020-12-03]
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 [2020-12-03]
แบบฟอร์มนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ว-สอศ.2 และ ว-สอศ. 3 [2020-12-01]
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [2020-11-24]
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตราฐานคะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 63 [2020-11-17]
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563 [2020-11-16]
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน [2020-06-30]
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [2020-06-30]

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

สถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทานประจำปี ๒๔๖๑
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ
แด่ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
พระราชทาน ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒