ฝ่ายวิชาการ

 
 
 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

     
ชื่อ-สกุล :   นางทิพวรรณ     ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   0857805850
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอมรรัตน์     คำชื่น
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เบอร์ติดต่อ :   0925095024
อีเมล์ :   kukkaizaza1395@gmail.com
การศึกษา :