ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายวัฒนา     อุดมพร
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0898331377
อีเมล์ :   watthana-7@hotmail.com
การศึกษา :   การจัดการอุตสาหกรรม   ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2543) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวกรรธิมา     มังคละ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0985324087
อีเมล์ :   kancha_chinjung@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์?อง (2555) )