วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก

     
ชื่อ-สกุล :   นางทิพวรรณ     ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   0857805850
การศึกษา :   เศรษฐศาสตร์เกษตร   ( มหาวิทยาลัยแม้โจ้ (2550) )