วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก

     
ชื่อ-สกุล :   นางจินตนา     ใจรักษ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ :   0817364549
อีเมล์ :   jintana_120619@gmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนธุรกิจค้าปลีก

     
ชื่อ-สกุล :   นางทิพวรรณ     ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   0857805850
การศึกษา :