ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานพัสดุ

     
ชื่อ-สกุล :   นายสหรัฐ     ถาวรรัตน์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :   0866542566
อีเมล์ :   Saharat2566@gmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวเบญจลักษณ์     บุญต่อ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :   0656799989
อีเมล์ :  
การศึกษา :   การเลขานุการ   ( วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (2552) )
การเลขานุการ   ( วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (2552) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

     
ชื่อ-สกุล :   นายสมประสงค์     จันทรังษี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :   0898049990
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววรารี     บุญส่ง
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :   0873364407
อีเมล์ :   beebeeC1@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2555) )