ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
 

หัวหน้างานความร่วมมือ

     
ชื่อ-สกุล :   นายปฐวี     สติตรึก
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานความร่วมมือ
เบอร์ติดต่อ :   0819201399
อีเมล์ :   ltschao@gmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

     
ชื่อ-สกุล :   นางอิศราภรณ์     พุ่มศรี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เบอร์ติดต่อ :   0989593697
อีเมล์ :   kung25482553@gmail.com
การศึกษา :