ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวนุชจนาท     ภูทองพันธ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   apple.sassygirl@gmail.com
การศึกษา :   ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ   ( มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (2547) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นายสมประสงค์     จันทรังษี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0898049990
อีเมล์ :  
การศึกษา :