ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายธเนศ     โพธิ์เตี้ย
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :   เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2549) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวจินตนา     พุ่มชะโก
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :