วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

     
ชื่อ-สกุล :   นายสมรัก     ภาชีทรัพย์
ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เบอร์ติดต่อ :   0819919137
อีเมล์ :   singharet@gmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     
ชื่อ-สกุล :   ดร.ไพฑูรย์     สังข์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   machinetool_2007@hotmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

     
ชื่อ-สกุล :   นายพินิด     ศรีคำดี
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์ติดต่อ :   0865123637
อีเมล์ :   Pinid20012517@gmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

     
ชื่อ-สกุล :   ดร.ไพฑูรย์     สังข์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   machinetool_2007@hotmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายพินิด     ศรีคำดี
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0865123637
อีเมล์ :   Pinid20012517@gmail.com
การศึกษา :