ฝ่ายวิชาการ

 
 
 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

     
ชื่อ-สกุล :   นายอาณัฐชัย     ไพลดำ
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
เบอร์ติดต่อ :   0973437740
อีเมล์ :   arnatchai@gmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววันนิศา     พลายแก้ว
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เบอร์ติดต่อ :   0901168204
อีเมล์ :   ore_kaew@hotmail.co.th
การศึกษา :