ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานการเงิน

     
ชื่อ-สกุล :   นางวัชรี     ปักษิณ
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานการเงิน
เบอร์ติดต่อ :   0817059714
อีเมล์ :   wutcharee.paksin2519@gmail.com
การศึกษา :   คณิตศาสตร์   ( สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (2542) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

     
ชื่อ-สกุล :   นางจิตติมา     ฉลาดคิด
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เบอร์ติดต่อ :   0851987896
อีเมล์ :  
การศึกษา :