วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายธเนศ     โพธิ์เตี้ย
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

ข้าราชการครูไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายชลอศักดิ์     มหาประทุม
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   089-1321305
อีเมล์ :   csm.kmit@gmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายกิตติศักดิ์     ปั้นงาม
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0992150391
อีเมล์ :   kittisakpanngam@gmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายกานต์     ทองสุก
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :