ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     
ชื่อ-สกุล :   นายอาณัฐชัย     ไพลดำ
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ :   0973437740
อีเมล์ :   arnatchai@gmail.com
การศึกษา :   บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2557) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     
ชื่อ-สกุล :   นางอิศราภรณ์     พุ่มศรี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   kung25482553@gmail.com
การศึกษา :