ข้อมูลบุคลากร  << ย้อนกลับ

     
กรุณาเลือกปี : 
รายการ ป.เอก
หรือเทียบเท่า
ป.โท
หรือเทียบเท่า
ป.ตรี
หรือเทียบเท่า
ปวส. ปวช. ม.ปลาย ม.ต้น ประถม รวม
   ผู้อำนวยการ 1 1
   รองผู้อำนวยการ 1 1 2
   ข้าราชการครู 4 6 10
   พนักงานราชการ 7 7
   ครูพิเศษสอน 15 15
   ลูกจ้างประจำ 0
   เจ้าหน้าที่ 2 8 10
   พนักงานขับรถ 1 1 2
   พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 2 3
   แม่บ้าน/นักการภารโรง 1 1 1 4 7
รวม 1 6 30 10 0 1 3 6 57