วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

     
ชื่อ-สกุล :   นายอดิศักดิ์     คงเยือกเย็น
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกช่างยนต์
เบอร์ติดต่อ :   0972053542
อีเมล์ :   adisaknaka9@gmail.com
การศึกษา :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องกล   ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (2548) )

 

 

 
 
 

ข้าราชการครูช่างยนต์

     
ชื่อ-สกุล :   นายปฐวี     สติตรึก
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูช่างยนต์
เบอร์ติดต่อ :   0819201399
อีเมล์ :   ltschao@gmail.com
การศึกษา :   ฃ่างยนต์   ( วท.อ่างทอง (2539) )
วิศวกรรมเครื่องกล   ( มจธ (2542) )
การบริหารการศึกษา   ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2558) )

 

 

 
 
 

พนักงานราชการช่างยนต์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววัลลภา     พรมเขียน
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการช่างยนต์
เบอร์ติดต่อ :   0982562039
อีเมล์ :   wunlapa.pormkhean@gmail.com
การศึกษา :