โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีการศึกษา 2563     << ย้อนกลับ

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เปิดศูนย์ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันนที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ อบต.อ่างแก้ว วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลสามง่าม วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลบ่อแร่ ให้บริการซ่อมรถยนต์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมมุ้งลวด
เพิ่มโดย [ 2020-08-03 ] อ่าน 148 ครั้ง