กิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว     << ย้อนกลับ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" และที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทองเพิ่มโดย [ 2020-08-03 ] อ่าน 86 ครั้ง