โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ และโครงการปฐมนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ประจำปีการศึกษา 2563     << ย้อนกลับ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ และโครงการปฐมนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานธรรมะ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองเพิ่มโดย [ 2020-07-02 ] อ่าน 127 ครั้ง