โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ     << ย้อนกลับ

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จัดโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีนายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้

เพิ่มโดย [ 2020-06-30 ] อ่าน 61 ครั้ง