วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง กับ โรงเรียนโพธิ์ทอง      << ย้อนกลับ

วันที่ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้นำคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง กับ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" โดยมีข้อตกลงร่วมกันที่จัดการเรียนการสอนภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ โดยมีนางธนภร เศรษฐี รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"


เพิ่มโดย [ 2020-06-30 ] อ่าน 37 ครั้ง