อัลบั้มภาพกิจกรรม  << ย้อนกลับ

 


2020-12-28

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองศึกษาดูงาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโพธิ์ทอง จัดอบรมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ให้กับตัวแทนของตำบลต่างๆในเขตอำเภอโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

การประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

ชมรมภาษาต่างประเทศร่วมกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จะจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

งานเลี้ยงอำลาแก่ข้าราชการครูจำนวน 5 คน ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

ศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

ศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-12-28

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-10-30

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-10-30

ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ โรงเรียนโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-10-30

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-10-30

งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา จัดตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-09-29

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตาจิต
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-08-03

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-08-03

การตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-08-03

กิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-08-03

กิจกรรมถวายพระพรชัยเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-07-14

โครงการประชุมผู้ปกครองและโครงการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-07-14

ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ราษฎร์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-07-02

โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ และโครงการปฐมนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-07-02

นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ทอง ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับคณะบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-07-02

Back to college. ยินดีต้อนรับ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-30

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-30

ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปวช1 ถึง ปวช3 ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-30

นางธนภร เศรษฐี รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองเตรียมความพร้อมการป้องกันโควิด-19 การแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-30

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง กับ โรงเรียนโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-29

อาจารย์​กมล​ นาคะสุวรรณ​ ประธาน​คณะอนุกรรมการ กรอ.อศ.กลุ่มแม่พิมพ์​ มาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-29

โครงการอบรมครูที่ปรึกษา ลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-29

การประชุมการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Google Site & Google Classroom)
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Office 365
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-04

พิธีลงนามถวายพระพรและจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-04

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-04

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-04

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-04

การประชุมคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ครั้งที่3/2563 ณ ห้องประชุมจริยธรรม
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-06-04

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองมอบอุปกรณ์จ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ ให้แก่โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-04-12

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-04-12

การสอบในรายวิชาโครงการภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-03-13

โครงการอบรมระบบจัดการสื่อการเรียนการรู้บทเรียนออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-03-09

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะและการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-03-05

ร่วมรับการตรวจราชการกรณีปกติ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-03-05

ขอรับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-25

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ครบรอบ 23 ปี
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-25

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-25

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่อง แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ตกค้า
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-25

ตัวแทนนักเรียนปตอ.1 เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการวิชาการ woradit Active Learning Day
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-19

ร่วมงาน"โพธิ์ทองนิทรรศ"เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ..
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-19

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-19

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-05

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-05

การสอบในรายวิชาโครงการภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-05

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-05

ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ ได้เข้าพูดคุยแนวทางการสร้างเครือข่ายการศึกษา กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-05

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-05

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-05

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจินตนา ใจรักษ์ หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้รับพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีเด่น" ประเภทครูผู้สอน ในโครงการ เชิดชูครู ซีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-02-05

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-22

ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถี วันกองทัพไทย
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-22

การรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-22

สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา (The Robotics Arm Competition for Vocational Education in lndustry)
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-22

ร่วมกิจกรรมวันครู 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-14

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-14

อาชีวะอาสา
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-14

จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-14

วันคริสต์มาส
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-14

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-14

ผู้แทนจากบริษัทอีซูซุอ่างทองเอเชียจำกัด ได้มอบอะไหล่รถยนต์อีซูซุ ให้กับทางวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการศึกษาและการเรียนการสอน
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-14

กิจกรรม Open House ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-14

โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และพิธีประดับแถบสามสีลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-01-14

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-12-27

บรรยายให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-12-27

วิทยาลัยการอาชีพหนองหานศึกษาดูงานการจัดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีทางการศึกษาและแผนกวิชาช่างยนต์
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-12-27

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบโปรแกรมเมเบิ้ล ลอจิก คอลโทรลเลอร์ (plc)
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-12-27

อบรมโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบโปรแกรมเมเบิ้ล ลอจิก คอลโทรลเลอร์
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-12-27

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-12-27

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-12-03

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-12-03

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-11-28

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-11-01

โครงการประชุมผู้ปกครองและโครงการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-10-24

อบรม TOT YOUNG CLUB ชุมชนบางเจ้าฉ่า
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-10-24

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-10-17

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-27

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ หลักสูตรทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-23

โครงการประชุมสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-18

อบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-11

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคัดสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-11

โครงการประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-06

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการแสดงความกตัญญูแก่นักเรียนนักศึกษา มอบให้กับ ครูศรีเจริญ ชัยพรม ตำแหน่ง ครู คศ.3
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-06

โครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-06

โครงการอบรม การใช้งานระบบสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-06

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-06

โครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-09-06

คณะผู้บริหารคณะคุณครู ได้เข้าร่วมอภิปราย ให้คำแนะนำกับคณะผู้บริหารคณะคุณครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 2 ได้มาศึกษาดูงาน รางวัลพระราชทาน
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-28

โครงการ คุณธรรมนำชีวิต
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-26

การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "ตะเพียนทองเกมส์" ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-26

การประเมินคุณภาพสถานศึกษา คุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-13

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-13

จิตอาสา งานอนุสรณ์ชาตกาล 100 ปี พระครูสุคนธศีลคุณ (หลวงพ่อหอม)
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-09

โครงการวันแม่แห่งชาติ ร้อยใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีพันปีหลวง
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-09

การบันทึกความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU)
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-09

สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-06

โครงการฝึกอบรม​ การเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี​
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-06

ประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-06

แข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่18
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-06

กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-06

นิเทศก์ติดตาม สถานศึกษาคุณธรรม
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-08-01

อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 ปฐมนครเกมส์
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-07-30

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-07-30

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 ปฐมนครเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-07-24

โครงการ คุณธรรมนำชีวิต
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-07-24

กิจกรรม ปั่นวันเดียว เที่ยว 7 อำเภอ
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-07-20

โครงการพัฒนาความปลอดภัยนักเรียน 3 ตำบล
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-07-12

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-07-03

กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-07-01

กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-06-26

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-06-24

ประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-06-18

การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-06-09

การชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-06-06

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-06-06

สวดมนต์บูชาพระวันวิสาขบูชา
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-06-03

พิธี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-05-31

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-05-31

โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-05-31

พิธี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-05-17

สวดมนต์บูชาพระ วันวิสาขบูชา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-05-08

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-05-07

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
อ่านเพิ่มเติม >>

2019-03-25

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-11-14

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-11-14

ประเมินชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-11-14

บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ มอบชุดสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างยนต์
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-11-14

การประชุมเชิงปฎิบัติการ "ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21"
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-30

การประชุมมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนทีี่ 2 ปีการศึกษา 2561
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ห้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมฐานข้อมูล
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

งานมุทิตาจิต นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ต้อนรับ นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ English camp
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7-10 ม.ค.61
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2561
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ อศจ.
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาพระราชทาน
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการเปิดโลกการศึกษา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ( Open OVEC to Thailand 4.0)
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

การแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนตลอดชีวิต
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 12 " พิษณุโลกเกมส์ " จังหวัดพิษณุโลก
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ช่วยเหลือชุมชนที่ถูกน้ำท่วม ณ ชุมชนมะขามป้อม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ( สามอ่าวเกมส์ )
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 และโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ Phothong Smart ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2560
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลพฤติกรรมเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาค ภาคกลาง
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

กิจกรรมร่วมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

งานแต่งประทีป ลอยกระทงสาย ถวายอาลัยองค์ราชันย์
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

กิจกรรม 999,999 คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ เพื่อปฏิญาณตนจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

รับรางวัลชมเชย โครงการธนาคารโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

กิจกรรม " ทำความดีเพื่อพ่อ " ต.ค. 2559
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ร่วมลงนามรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารงานอาชีวศึกษา RMS2012
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ระดับภาคกลาง
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการ เปิดโลกอาชีวะสู่อนาคต Open OVEC to the future
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

รต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มาศึกษาดูงาน "งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา" และสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

การแข่งขันกีฬาสีภายใน "ตะเพียนทองเกมส์ครั้งที่ 15" ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

พิธีมอบบ้านให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสร้าง "เสริมเพิ่มสุขสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง"
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 สงขลาเกมส์
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์บริษัทฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ต้อนรับคณะตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

รางวัล สถานศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการ การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสิชาการทำไข่เค็มให้กับกลุ่มสตรีผู้สูงวัย
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

งาน ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-28

โครงการอาชีวะอาสา สร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

โครงการ วิชาชีพการนวดแผนไทยกับความต้องการจำเป็นในยุคปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

ปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

การอบรม โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างล้างเครื่องปรับอากาศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

ศึกษาดูงาน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานยอดเยี่ยม ในงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย "
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 26
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

งานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก EXPO 2016
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

ตัวแทน อศจ.อ่างทองได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาอาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ระดับภาคกลาง
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน P.I.C.C Step forward to ASEAN
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างล้างเครื่องปรับอากาศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

งานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๙
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 13
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

โครงการศึกษาดูงานบริษัท ไพโอเนีย
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.อ่างทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนการอาชีพยุคใหม่เทห์ได้ไม่พึ่งพาบุหรี่
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

โครงการมอบใบประกาศศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านเพิ่มเติม >>

2018-10-27

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2552
อ่านเพิ่มเติม >>