วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
 

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มโดย 1 [ 7 พ.ย. 2559 ] อ่าน 33 ครั้ง
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มโดย 1 [ 28 ต.ค. 2559 ] อ่าน 38 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ววิทยาลัยฯ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เพิ่มโดย user [ 9 ธ.ค. 58 ] อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (๑.เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์ , ๒. เครื่องกัด Mini Milling Machine , ๓. เครื่องกลึง Mini Lathe Machine)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มโดย user [ 14 ต.ค. 58 ] อ่าน 192 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาซื้อครภัณฑ์ชุดฝึกอเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ปี 2556 เพิ่มโดย user [ 29 มี.ค. 56 ] อ่าน 40 ครั้ง


ทั้งหมด 5 รายการ จำนวน : 1 หน้า : 1

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-610396    โทรสาร : 035-610396
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com