วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
 

    คำสั่งวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพิ่มโดย user [ 1 พ.ค. 56 ] อ่าน 42 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและประเมินแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มโดย user [ 8 ม.ค. 2556 ] อ่าน 54 ครั้ง
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 55 เพิ่มโดย user [ 30 ต.ค. 2555 ] อ่าน 37 ครั้ง
แต่งตั้ง อชท. หน้าเสาธงฯ เพิ่มโดย user [ 17 ต.ค. 2555 ] อ่าน 35 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2555 เพิ่มโดย user [ 16 พ.ค. 2555 ] อ่าน 50 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายให้ครู เจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาราชการ เดือน สิงหาคม 2555 เพิ่มโดย 1 [ 01 ก.ค. 2555 ] อ่าน 43 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2555 เพิ่มโดย 1 [ 16 พ.ค. 2555 ] อ่าน 34 ครั้ง


ทั้งหมด 7 รายการ จำนวน : 1 หน้า : 1

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-610396    โทรสาร : 035-610396
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com