วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ งานวางแผนและงบประมาณ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
ระเบียบงานปกครอง
ระบบประเมินครูผู้สอน
ระบบยืมรถยนต์
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
 

    ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 4 เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 27 ก.ย. 2562 ] อ่าน 0 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 4ลบรูปภาพ เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 27 ก.ย. 2562 ] อ่าน 0 ครั้ง
แบบฟอร์มโครงการ โครงงาน เพิ่มโดย 1 [ 7 ม.ค. 2560 ] อ่าน 137 ครั้ง
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ โครงงาน เพิ่มโดย 1 [ 7 ม.ค. 2560 ] อ่าน 31 ครั้ง
ข้อกำหนดและขั้นตอนการส่งงานรายวิชาโครงการ เพิ่มโดย 1 [ 7 ม.ค. 2560 ] อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพิ่มโดย 1 [ 20 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 35 ครั้ง
แบบคำร้องขอแจ้งเรื่องให้ผู้ปกครองทราบ หรือขอพบผู้ปกครองผู้เรียน เพิ่มโดย 1 [ 20 ต.ค. 2559 ] อ่าน 41 ครั้ง
หนังสือกระทรวงการคลัง แจ้งปิดบัญชีเงินตามโครงการการกลับไปใช้สิทธิในบำเน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 เพิ่มโดย 1 [ 26 ส.ค. 2559 ] อ่าน 39 ครั้ง
แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมชมรม เพิ่มโดย 1 [ 27 ก.ค. 2559 ] อ่าน 48 ครั้ง
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพิ่มโดย 1 [ 16 ก.ค. 2559 ] อ่าน 79 ครั้ง
หนังสือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกโครงงานยอดเยี่ยม เพิ่มโดย 1 [ 25 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 89 ครั้ง
แบบฟอร์มงานวัดผล ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มโดย user [ 30 พ.ค. 59 ] อ่าน 188 ครั้ง
แบบฟร์อมค่านิยม 12 ประการ เพิ่มโดย user [ 30 พ.ค. 59 ] อ่าน 123 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เพิ่มโดย user [ 10 พ.ค. 59 ] อ่าน 120 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มโดย user [ 13 พ.ย. 58 ] อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพิ่มโดย user [ 08 ส.ค. 56 ] อ่าน 117 ครั้ง
รายงานการประเมินคุณภาพภายในฯ เพิ่มโดย user [ 18 ก.ย. 55 ] อ่าน 33 ครั้ง
ประกาศ การพิจารณาคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เพิ่มโดย user [ 07 เม.ย. 57 ] อ่าน 26 ครั้ง
อบรมนักเรียนหน้าเสาธง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 55 เพิ่มโดย user [ 30 ต.ค. 2555 ] อ่าน 118 ครั้ง
ปฏิทินงานวัดผล ภาคเรียน 2/2555 เพิ่มโดย user [ 30 ต.ค. 55 ] อ่าน 11 ครั้ง
แจ้งรายชื่อตัวแทนโครงการ Voluntourฯ 3 ต.ค. 55 เพิ่มโดย user [ 3 ต.ค. 2555 ] อ่าน 9 ครั้ง
แบบคะแนน คุณธรรม 8 ประการ ฯ งานวัดผลฯ เพิ่มโดย user [ 18 188885416541652 ] อ่าน 0 ครั้ง
การดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555 ฯ เพิ่มโดย user [ 31 ก.ค. 2555 ] อ่าน 0 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2554 เพิ่มโดย user [ 11 ก.พ 2555 ] อ่าน 0 ครั้ง
รายงานผลการแข่งขันโครงการสร้างรถประหยัดพลังงานฯ เพิ่มโดย user [ 1 ส.ค. 55 ] อ่าน 0 ครั้ง
การเรียนการสอนมาตรวิทยาสำหรับครู ฯ เพิ่มโดย user [ 30 ก.ค. 2555 ] อ่าน 0 ครั้ง
ประกวดนวัตกรรมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตร ฯ เพิ่มโดย user [ 24 ก.ค. 2555 ] อ่าน 0 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2552 เพิ่มโดย user [ 12 ม.ค. 2553 ] อ่าน 1 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2553 เพิ่มโดย user [ 17 ก.พ. 2554 ] อ่าน 0 ครั้ง


ทั้งหมด 29 รายการ จำนวน : 1 หน้า : 1

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 061-9178111    โทรสาร : -
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com