วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
ดร.ศศิญา   ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
:: ข่าวกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
วันศุกร์ที่
 
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 และโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองและเทศบาลตำบลรำมะสัก โดยนายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศบาลตำบลรำมะสัก เจ้าภาพสถานที่ในการจัดงาน และได้รับความร่วมมือจากสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรรำมะสัก ,รองนายกเทศบาลรำมะสัก ,ปลัดเทศบาลรำมะสัก ,สมาชิกสภาเทศบาล ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน , ประชาชนในเขตตำบลรำมะสัก, นักเรียนจากโรงเรียนวัดม่วงคัน, โรงเรียนวัดงิ้วราย , โรงเรียนวัดโพธิ์เอน , โรงเรียนวัดลั่นทม วิทยาลัยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , บริการซ่อมเครื่องยนต์ , เครื่องจักรกลทางการเกษตร, ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน, บริการลับคมมีด, สอนอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) สอนการทำขนมลูกชุบ ให้บริการระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย. , วันที่ 1-2 ก.ค., วันที่ 15-16 ก.ค., วันที่ 22-23 ก.ค. และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทองเป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลตำบลรำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เพิ่มโดย arnatchai [ 26 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 221 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่
 
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มโดย arnatchai [ 16 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 251 ครั้ง
ในระหว่างวันที่
 
ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ Phothong Smart ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท ยาเสพติด และพฤติกรรมเบี่ยงเบน นำโดย ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ ค่ายลูกเสือรัศมีรีสอร์ท จ.สระบุรี เพิ่มโดย arnatchai [ 17 พ.ค. 2560 ] อ่าน 221 ครั้ง
วันจันทร์ที่
 
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2560 นำโดย ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ประธานในพิธี เพิ่มโดย arnatchai [ 1 พ.ค. 2560 ] อ่าน 122 ครั้ง
วันศุกร์ที่
 
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นำโดยคุณสายชล สุขมนต์ ประธานกรรมการวิทยาลัย และ ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เพิ่มโดย arnatchai [ 1 พ.ค. 2560 ] อ่าน 70 ครั้ง
วันที่
 
วันที่ 11 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัดโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สถานที่จัดตั้งศูนย์บริการสำหรับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณปั้มเกรียงไกร สี่แยกโพธิ์ทอง เพิ่มโดย arnatchai [ 11 เม.ย. 2560 ] อ่าน 90 ครั้ง
วันศุกร์ที่
 
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ประธานในพิธี และในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากจัดหางานจังหวัดอ่างทอง มาให้ความรู้และทักษะในการทำงานให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เพิ่มโดย arnatchai [ 11 มี.ค. 2560 ] อ่าน 211 ครั้ง
วันเสาร์ที่
 
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง โดย ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลพฤติกรรมเสี่ยง Stop risky behavior of teenagers และโครงการอบรมครูที่ปรึกษาเฝ้าระวังผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลอำเภอโพธิ์ทอง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเจ้าฉ่า และทีมทหารจาก หมวดรักษาความสงบเรียบร้อยที่1 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เพิ่มโดย arnatchai [ 5 ก.พ. 2560 ] อ่าน 118 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นำโดย นายเฉลิมศักดิ์ เนียมอ่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมกับคณะครู นักเรียน นักศึกษา เดินทางไปให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้กิจกรรม " อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ " ณ อบต.อินคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-22 มกราคม 2560 เพิ่มโดย arnatchai [ 28 ม.ค. 2560 ] อ่าน 98 ครั้ง
วันพุธที่
 
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นำโดย ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อให้บริการประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ ได้ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน การสอบถามเส้นทาง เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง ประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา และได้รับเกีรติจาก ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ทอง, ผู้แทนจากขนส่งจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณหน้าปั้มน้ำมันเกรียงไกร เยื้องหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง เพิ่มโดย arnatchai [ 5 ม.ค. 2560 ] อ่าน 84 ครั้ง
วันพุธที่
 
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นำโดย ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง , แลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ และกิจกรรม Big Cleaning day เนื่องในวันปีใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เพิ่มโดย arnatchai [ 5 ม.ค. 2560 ] อ่าน 88 ครั้ง
วันพุธที่
 
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาค ภาคกลาง โดย ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินในครั้งนี้ เพิ่มโดย arnatchai [ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 110 ครั้ง
วันอังคารที่
 
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นำโดย ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม " ร่วมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 " โดยมีกิจกรรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามรอยพ่อ กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมบริจาคโลหิต และแจกริบบิ้นให้กับประชาชน ซึ่งกิจกรรมถูกจัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง และที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง เพิ่มโดย arnatchai [ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 128 ครั้ง
วันศุกร์ที่
 
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นำโดย ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมกับจังหวัดอ่างทอง สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การทำกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอ่างทอง ในงาน " แต่งประทีป ลอยกระทงสาย ถวายอาลัยองค์ราชันย์ " ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพิ่มโดย arnatchai [ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 66 ครั้ง
วันพุธที่
 
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นำโดย ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ เพื่อปฏิญาณตนจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง และยังทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ออกหน่วยบริการประชาชน รับซ่อมมอเตอร์ไซค์ , บริการซ่อมเครื่องใข้ไฟฟ้า , บริการย้อมผ้าสีดำ , ลับคมมีด กรรไกร และทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างห้องน้ำวัด ณ วัดโพธิ์ราษฎร์ ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เพิ่มโดย arnatchai [ 10 พ.ย. 2559 ] อ่าน 97 ครั้ง


ทั้งหมด 65  รายการ จำนวน : 5  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com