วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
ดร.ศศิญา   ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
  นางสาวสายชล     สุขมนต์   ประธานกรรมการ
  นายปฐวี   สติตรึก   กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
  นางวรรณา   งามจริง   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  นายพรชัย   บุญรื่น   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  นายไพรัตน์   รุ่งสว่าง   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  นางสาวฉันทนา   สิงห์งาม   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  พระครูไพศาลศีลวัฒน์   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
  พระครูโพธิกิจจาภิรักษ์   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
  นายพินิจพล   ชักนำสินทรัพย์   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
  นายพิเชษฐ   ชุมแพ   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
  นายประภัทร    เอี่ยมสำอาง   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
  นายไพศาล    โอฬารวัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางสาวเฉลา   เจริญศิลป์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางเพ็ญศรี   อรรคทิมากูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางกุญช์กรณ์    วงษ์ปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสุพจน์   ผมทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ

 

เพิ่มโดย: arnatchai  [ 28 พ.ค. 2559 ] อ่าน 187   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 09:50:21 ] โดย: arnatchai

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com