วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 

ภายนอกติดต่อ เบอร์โทร
ห้องประชาสัมพันธ์ Tel. 035-610396
ห้องบริหารงานทั่วไปโทรสาร Fax 035-610396
 
ภายในติดต่อ เบอร์โทรภายใน
ห้องผู้อำนวยการ 111
ห้องเลขาผู้อำนวยการ 101
ห้องพัสดุ 102
ห้องแผนและงบประมาณ 103
ห้องบุคลากร 104
ห้องบริหารงานทั่วไป 105
ห้องทะเบียน 106
ห้องหลักสูตรการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล 107
ห้องรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 109
ห้องการเงินและการบัญชี 110
ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 112
ห้องแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 113
ห้องแผนกวิชาช่างยนต์ 121
ห้องแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 122
ห้องแผนกวิชาพื้นฐาน 123
ห้องสหการณ์ 124
ห้องพยาบาล สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 125
ห้องกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 126
ห้องวิทยบริการและห้องสมุด 127
ห้องป้อมยามรักษาความปลอดภัย 128
ห้องปกครอง 129

 

เพิ่มโดย: 1  [ 28 พ.ค. 2559 ] อ่าน 652   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 1 ต.ค. 2561 เวลา 14:09:19 ] โดย: 1

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-610396    โทรสาร : 035-610396
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com