วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคาร 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
   
ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 2,240 (ตร.ม.)
ห้องเรียน : 13 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ : 4 ห้อง
ห้องทำงาน : 15 ห้อง
ห้องกิจกรรม : 1 ห้อง
การใช้งาน :

ใช้เป็นห้องสำนักงานผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ,ห้องสำนักงานฝ่าย ๆ ห้องพักครูแผนกวิชาการบัญชี, ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์, ห้องเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จำนวน 6 ห้อง, ห้องเรียนแผนกการบัญชี  จำนวน 6 ห้อง, ห้องเรียนขงจื้อ


อาคาร 2 อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  
   
ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 3,000 (ตร.ม.)  
ห้องเรียน : 7 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ : 8 ห้อง
ห้องทำงาน : 3 ห้อง
การใช้งาน :

ใช้เป็นห้องพักครูแผนกวิชาช่างยนต์, ห้องพักครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, ห้องพักครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน, ห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์, ห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, ห้องเรียนแผนกเทคนิคพื้นฐาน


อาคาร 3 อาคารศูนย์วิทยาบริการ  
   
ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 1,088 (ตร.ม.)  
ห้องเรียน : 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ : 4 ห้อง
ห้องทำงาน : 5 ห้อง
การใช้งาน :

ใช้เป็นห้องวิทยบริการและห้องสมุด, ห้องเรียนเตรียมอาชีวศึกษา ทรัพยากร, ห้องสำนักงานรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องสำนักงานรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์, ห้องพักครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ, ห้องเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์, ห้องเรียนแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ


อาคาร 4 อาคารโรงอาหาร  
   
ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 1,088 (ตร.ม.)  
การใช้งาน :

ใช้เป็นสถานที่ให้นักเรียน นักศึกษารับประทานอาหาร, ห้องขายของสหการวิทยาลัยฯ , เวทีกลางจัดกิจกรรม


อาคาร 5 อาคารห้องประชุม  
   
ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 1,088 (ตร.ม.)  
การใช้งาน :

ใช้เป็นสถานที่ประชุมของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ,จัดกิจกรรมต่าง ๆ


อาคาร 6 อาคารชั่วคราว  
   
ลักษณะอาคาร : อาคารตึก 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 1,088 (ตร.ม.)  
การใช้งาน :

ใช้เป็นสถานที่ห้องกาแฟ,จัดกิจกรรมต่าง ๆ,ห้ององค์การวิชาชีพ


 

เพิ่มโดย: 1  [ 28 พ.ค. 2559 ] อ่าน 471   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 18 ต.ค. 2561 เวลา 10:49:56 ] โดย: 1

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 061-9178111    โทรสาร : -
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com