วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ งานวางแผนและงบประมาณ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
ระเบียบงานปกครอง
ระบบประเมินครูผู้สอน
ระบบยืมรถยนต์
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      ข้อมูลนักศึกษา

ระดับ/สาขางาน ชั้นปี รวม
1 2 3

ปกติ

ทวิภาคี

ด้อยโอกาส

ปกติ

ทวิภาคี

ด้อยโอกาส

ปกติ

ทวิภาคี

ด้อยโอกาส

ระดับ ปวช.
สาขางานยานยนต์ 32 - 13 23 - - 43 - - 111
สาขางานเครื่องมือกล - 41 - - 22 - - 17 - 80
สาขางานไฟฟ้ากำลัง 36 - 14 18 - - 14 - 23 122
สาขางานบัญชี 27 - - 21 - - 21 - - 58
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 - 15 20 - - 10 - 3 72
สาขางานธุรกิจค้าปลีก - 14   12 - - 6 - - 32
รวม 119 55 42 94 22 - 94 17 26 469
ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต์ - 9 7 - 10 - - - - 26
สาขางานเครื่องมือกล - 9 - - - - - - - 9
สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า - 27 16 - 19 2 - - - 64
สาขางานการบัญชี - 11 - - 2 - - - - 13
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 22 22 10 - - - - - 54
รวม - 78 45 10 31 2 - - - 166
รวมทั้งหมด 119 133 87 104 53 2 94 17 26 635

 

เพิ่มโดย: 1  [ 28 พ.ค. 2559 ] อ่าน 1091   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 10:04:55 ] โดย: 1

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 061-9178111    โทรสาร : -
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com