วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
ดร.ศศิญา   ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      ข้อมูลนักศึกษา

ระดับ/สาขางาน ชั้นปี รวม
1 2 3

ปกติ

ทวิภาคี

ด้อยโอกาส

ปกติ

ทวิภาคี

ด้อยโอกาส

ปกติ

ทวิภาคี

ด้อยโอกาส

ระดับ ปวช.
สาขางานยานยนต์ 32 - 13 23 - - 43 - - 111
สาขางานเครื่องมือกล - 41 - - 22 - - 17 - 80
สาขางานไฟฟ้ากำลัง 36 - 14 18 - - 14 - 23 122
สาขางานบัญชี 27 - - 21 - - 21 - - 58
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 - 15 20 - - 10 - 3 72
สาขางานธุรกิจค้าปลีก - 14   12 - - 6 - - 32
รวม 119 55 42 94 22 - 94 17 26 469
ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต์ - 9 7 - 10 - - - - 26
สาขางานเครื่องมือกล - 9 - - - - - - - 9
สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า - 27 16 - 19 2 - - - 64
สาขางานการบัญชี - 11 - - 2 - - - - 13
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 22 22 10 - - - - - 54
รวม - 78 45 10 31 2 - - - 166
รวมทั้งหมด 119 133 87 104 53 2 94 17 26 635

 

เพิ่มโดย: arnatchai  [ 28 พ.ค. 2559 ] อ่าน 308   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 10:04:55 ] โดย: arnatchai

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com