วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

ผู้บริหารวิทยาลัย


 
 
ชื่อ นายสมรัก    ภาชีทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ที่อยู่ 13/28 ม.6 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 0819919137
e-mail singharet@gmail.com
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 

 


 
 
ชื่อ ดร.ไพฑูรย์    สังข์สวัสดิ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ 44/2 ม.4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์โทรศัพท์
e-mail machinetool_2007@hotmail.com
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 

 


 
 
ชื่อ ดร.ไพฑูรย์    สังข์สวัสดิ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ 44/2 ม.4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์โทรศัพท์
e-mail machinetool_2007@hotmail.com
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 

 


 
 
ชื่อ นายพินิด    ศรีคำดี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ 24/1 ม.2 ตำบลตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
เบอร์โทรศัพท์ 0865123637
e-mail
วิทยฐานะ ชำนาญการ
 

 


 
 
ชื่อ นายพินิด    ศรีคำดี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ 24/1 ม.2 ตำบลตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
เบอร์โทรศัพท์ 0865123637
e-mail
วิทยฐานะ ชำนาญการ
 

 


 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-610396    โทรสาร : 035-610396
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com