วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
ดร.ศศิญา   ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

ผู้บริหารวิทยาลัย


 
 
ชื่อ ดร.ศศิญา    ด้วงสว่าง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่มีข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์
e-mail
วิทยฐานะ ไม่มี
 

 


 
 
ชื่อ ดร.ไพฑูรย์    สังข์สวัสดิ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ 44/2 ม.4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์โทรศัพท์
e-mail machinetool_2007@hotmail.com
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 

 


 
 
ชื่อ ดร.ไพฑูรย์    สังข์สวัสดิ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ 44/2 ม.4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์โทรศัพท์
e-mail machinetool_2007@hotmail.com
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 

 


 
 
ชื่อ นายสุรเชษฐ์    แก้วปาน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ 53 ม.2 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
เบอร์โทรศัพท์
e-mail ksurachet@gmail.com
วิทยฐานะ ไม่มี
 

 


 
 
ชื่อ นายสุรเชษฐ์    แก้วปาน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ 53 ม.2 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
เบอร์โทรศัพท์
e-mail ksurachet@gmail.com
วิทยฐานะ ไม่มี
 

 


 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com