วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย :: Phimai Industrial and Community Education College
 


:: ข้อมูลผลงานดีเด่นสถานศึกษา
รูปภาพ ชื่อผลงาน ปีการศึกษา
รางวัล ระดับชาติ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพโพธิืทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมวิชาการ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญิาชีวศึกษา ระดับชาติ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพโพธิืทอง
  2562
รางวัล ระดับชาติ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพโพธิืทอง
ผ่านมาตรฐานระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบกำลังใจ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20
  2562
รางวัลชนะเลิศ
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 ปฐมนครเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ โดยมีนาย อาณัฐชัย ไพลดำ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียน 1.นางสาวกนกวรรณ โชติศรี 2.นางสาว ธนยา แมลงภู่ ระหว่างวันทีึ่ 21-27 กรกฎาคม 2562 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม
  2562
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดดนตรีไทย ประเภทชายเดี่ยว ขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ
  2560
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ (Foreign language Learning
  2560
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
ห้องปฏิบัติการโปรแกรมฐานข้อมูล” ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกจ การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
  2560
 
 
มีจำนวนทั้งหมด 118   Recored รวมทั้งหมด : 20 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] หน้าถัดไป>>


 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-610396    โทรสาร : 035-610396
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com