วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

          Digital Libraly
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 0972053542
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชี...
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-13 ] อ่าน 10 ครั้ง
 
จิตอาสา จิตอาสา งานอนุสรณ์ชาตกาล 100 ปี พระครูสุคนธศีลคุณ (หลวงพ่อหอม)
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ผู...
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-13 ] อ่าน 44 ครั้ง
โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการวันแม่แห่งชาติ ร้อยใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีพันปีหลวง
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ผู้...
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-09 ] อ่าน 57 ครั้ง
การบันทึกความร่วมมือ การบันทึกความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU)
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ...
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-09 ] อ่าน 12 ครั้ง
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนำมาพัฒนาและใช้ในการอบรมผ่านระบบ e-Training [2019-06-25]
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน [2019-05-14]
ใบสมัครสิ่งประดิษฐู์ [2018-11-29]
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะครุภัณฑ์ [2018-11-29]
แบบรายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม [2018-11-27]
งานวิจัยฯ แจ้งครูทุกท่านดาวน์โหลดเอกสารรูปเล่ม สิ่งประดิษฐ์ แบบรายงานการวิจัย ว-สอศ.-3 และ ว-สอศ.-2 2561 - 2562 [2018-11-16]
ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [2018-11-15]
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561และไฟล์นำเสนอเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ 2561-2562 [2018-11-14]
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [2018-11-07]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 [2018-11-05]
 
 

 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-05-07]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 [2019-04-26]
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่1/2561 [2018-11-22]
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [2018-07-13]
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [2018-07-13]
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [2018-04-02]
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัว สัมภาษณ์ และรับสั่งจองชุดนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี [2017-03-23]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [2017-03-07]
แต่่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 [2017-03-07]
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [2017-02-28]
 
 
 
  
เว็บไซต์อาเซียน นักศึกษา แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3

เพิ่มโดย anutine [ 24 ก.พ. 2560 ] อ่าน 535 ครั้ง

 
 
 

 

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-610396    โทรสาร : 035-610396
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com