วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

 
  
ดร.ศศิญา   ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7-10 ม.ค.61...
เพิ่มโดย arnatchai [ 10 ม.ค. 2561 ] อ่าน 254 ครั้ง
 
ทำบุญตักบาตร ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2561...
เพิ่มโดย arnatchai [ 9 ม.ค. 2561 ] อ่าน 170 ครั้ง
อาชีวะอาสา อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561...
เพิ่มโดย arnatchai [ 28 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 130 ครั้ง
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ อศจ....
เพิ่มโดย arnatchai [ 28 ม.ค. 2561 ] อ่าน 131 ครั้ง
 
ระหว่างวันที่
 
ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธ...
เพิ่มโดย arnatchai [ 7 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 290 ครั้ง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยการอาชี...
เพิ่มโดย arnatchai [ 27 พ.ย. 2560 ] อ่าน 165 ครั้ง
ระหว่างวันที่
 
ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิกา...
เพิ่มโดย arnatchai [ 30 ก.ย. 2560 ] อ่าน 262 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธ...
เพิ่มโดย arnatchai [ 16 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 151 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา...
เพิ่มโดย arnatchai [ 1 ก.ย. 2560 ] อ่าน 168 ครั้ง
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ขอความร่วมมือรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
ตอบรับรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง ให้ตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2018 งวดที่ 1
การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560
แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
เปิดให้บริการ "โปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข. และโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต"
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560
 
 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัว สัมภาษณ์ และรับสั่งจองชุดนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
แต่่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งคระกรรมการประจำสนามสอบและกรรมการคุมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี 2559
ตารางสอบ
 
 
 
  
เว็บไซต์อาเซียน นักศึกษา แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3

เพิ่มโดย anutine [ 24 ก.พ. 2560 ] อ่าน 207 ครั้ง

 
 
 

 

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com