วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
ดร.ศศิญา   ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
:: เอกสารดาวน์โหลด

ค้นหาชื่อไฟล์ :

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 . สัญญาจ้าง    (ขนาด 58.50 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 57 ครั้ง
2 . แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน    (ขนาด 15.02 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 68 ครั้ง
3 . บันทึกข้อความสอนแทน    (ขนาด 23.58 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 63 ครั้ง
4 . แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ    (ขนาด 85.50 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 70 ครั้ง
5 . แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมชมรม    (ขนาด 17.73 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 51 ครั้ง
6 . แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักศึกษา    (ขนาด 1.89 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 48 ครั้ง
7 . แบบรายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม    (ขนาด 678.64 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 55 ครั้ง
8 . แบบคำร้องขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หรือขอพบผู้ปกครองผู้เรียน    (ขนาด 707.25 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
9 . แบบสำรวจจำนวนนักเรียน-นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา    (ขนาด 874.08 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 47 ครั้ง

ทั้งหมด 9  รายการ จำนวน : 1  หน้า : 1

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com