วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
:: เอกสารดาวน์โหลด

ค้นหาชื่อไฟล์ :

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 . สัญญาจ้าง    (ขนาด 58.50 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 130 ครั้ง
2 . แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน    (ขนาด 15.02 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 146 ครั้ง
3 . บันทึกข้อความสอนแทน    (ขนาด 23.58 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 317 ครั้ง
4 . แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ    (ขนาด 85.50 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 165 ครั้ง
5 . แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมชมรม    (ขนาด 17.73 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 127 ครั้ง
6 . แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักศึกษา    (ขนาด 1.89 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 844 ครั้ง
7 . แบบรายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม    (ขนาด 678.64 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 131 ครั้ง
8 . แบบคำร้องขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หรือขอพบผู้ปกครองผู้เรียน    (ขนาด 707.25 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 115 ครั้ง
9 . แบบสำรวจจำนวนนักเรียน-นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา    (ขนาด 874.08 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 125 ครั้ง

ทั้งหมด 9  รายการ จำนวน : 1  หน้า : 1

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 061-9178111    โทรสาร : -
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com