วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
:: เอกสารดาวน์โหลด

ค้นหาชื่อไฟล์ :

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 . คู่มือการบริหารจัดการและการใช้บริการศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop)   (ขนาด 2.75 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 822 ครั้ง
2 . แก้ STD2011 เข้าไม่ได้ error msvcr71    (ขนาด 204.16 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 100 ครั้ง
3 . appserv-win32-2.5.10    (ขนาด 16.36 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 104 ครั้ง
4 . config pfsent    (ขนาด 150.64 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 120 ครั้ง
5 . remove    (ขนาด 3.75 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 104 ครั้ง
6 . คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016    (ขนาด 11.70 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 114 ครั้ง
7 . คู่มือการใช้งานระบบ RMS2012    (ขนาด 6.07 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 120 ครั้ง
8 . คู่มือการใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง    (ขนาด 8.66 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 119 ครั้ง
9 . คู่มือการใช้งานระบบ Authentication    (ขนาด 8.26 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 128 ครั้ง
10 . ผังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต    (ขนาด 1.88 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 123 ครั้ง

ทั้งหมด 10  รายการ จำนวน : 1  หน้า : 1

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 061-9178111    โทรสาร : -
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com