วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

 
  
ดร.ศศิญา   ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
  
วันศุกร์ที่
 
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร...
เพิ่มโดย arnatchai [ 26 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 222 ครั้ง
 
วันพฤหัสบดีที่ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ดร.วรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บ...
เพิ่มโดย arnatchai [ 16 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 251 ครั้ง
ในระหว่างวันที่ ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึก...
เพิ่มโดย arnatchai [ 17 พ.ค. 2560 ] อ่าน 221 ครั้ง
วันจันทร์ที่ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประ...
เพิ่มโดย arnatchai [ 1 พ.ค. 2560 ] อ่าน 122 ครั้ง
 
วันศุกร์ที่
 
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอ...
เพิ่มโดย arnatchai [ 1 พ.ค. 2560 ] อ่าน 71 ครั้ง
วันที่
 
วันที่ 11 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัด...
เพิ่มโดย arnatchai [ 11 เม.ย. 2560 ] อ่าน 90 ครั้ง
วันศุกร์ที่
 
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอ...
เพิ่มโดย arnatchai [ 11 มี.ค. 2560 ] อ่าน 211 ครั้ง
วันเสาร์ที่
 
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอ...
เพิ่มโดย arnatchai [ 5 ก.พ. 2560 ] อ่าน 118 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นำโดย นายเฉลิมศักดิ์ เนีย...
เพิ่มโดย arnatchai [ 28 ม.ค. 2560 ] อ่าน 98 ครั้ง
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ขอความร่วมมือรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
ตอบรับรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง ให้ตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2018 งวดที่ 1
การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560
แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
เปิดให้บริการ "โปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข. และโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต"
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560
 
 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัว สัมภาษณ์ และรับสั่งจองชุดนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
แต่่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งคระกรรมการประจำสนามสอบและกรรมการคุมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี 2559
ตารางสอบ
 
 
 
  
เว็บไซต์อาเซียน นักศึกษา แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3

เพิ่มโดย anutine [ 24 ก.พ. 2560 ] อ่าน 120 ครั้ง

 
 
 

 

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com